Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla
Alemlerin Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunmayan, gökten yere kadar her işi idare eden, elçilerini hidayetle ve hak dinle gönderen Rabbimiz (c.c.)'e sonsuz hamd-ü senalar olsun. Elçi meleklere bütün melâike-i kirama, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e, bütün peygamberlere salat ve selam olsun.
Ey İnsanlar; Allah (c.c.)'ın Halifesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdesi, Hz. Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir, vazifesine başlamıştır.
Ey İnsanlar; Allah (c.c.)'ın Halifesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdesi, Hz. Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir, vazifesine başlamıştır.
okumak için tıklayınız.
Rabbimiz (c.c.)'in, Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği Muhammed Mehdi (a.s.)'ın gelişine işaret eden ayetlerden bazıları şunlardır;
okumak için tıklayınız.
Peygamberimiz (s.a.v.)'ın haber verdiği kıyamet alametleri ve Muhammed Mehdi (a.s.)'a işaret eden hadislerden bazıları şunlardır;
okumak için tıklayınız.
Her peygamber gibi melek aracılığı ile ilmi Allah (c.c.) tan alan, her peygamber gibi Allah (c.c.)'ın ıslah/terbiye ettiği, her peygamber gibi masum olan, her peygamber gibi adı peygamberlerin suhufunda geçen, yine her peygamber gibi nübüvvet mührü olan ve İsa a.s.'a da imam olacak olan Mehdi a.s.'ın bir nebi olmadığını söylemek, bir insanı bütün vasıflarıyla/ özellikleriyle anlatıp sonra da; "Hayır, O bir insan değildir" demekten farksızdır.
Peygamberimiz (s.a.v.)'in; "Medine'den çıkacak, Mekke'den çıkacak, şarktan(doğu tarafından) çıkacak" bir başka rivayette ise, "Mağrib memleketlerinde doğacak ve denizi aşıp gelecektir" buyurduğu ve daha bunun gibi bir çok hadisle geleceğini haber verdiği Muhammed Mehdi, Türkiye'de (Sakarya'da) doğmuş, Rabbimiz (c.c.)'in kendisini insanlar arasından seçip Muhammed Mehdi adıyla, Nebi vasfıyla vazifelendirmesinden yedi yıl sonra, otuz beş yaşlarında, 2011 yılında, önce ev halkına tebliğ yaptıktan bir müddet sonra Medine'ye, oradan Mekke'ye giderek vazifeye başlamış, ardından Türkiye'ye dönmüş; tebliğlerle ve mücadelelerle geçen yılların ardından Türkiye'den, İslâm'ın (hilafetin) battığı yer olan İstanbul'dan (ikinci Medine'den) zuhur etmiş / tamamen ortaya çıkmıştır. Halen başta İstanbul olmak üzere tebliğin ulaştığı her yerde; insanlığı, İslâm'ın özüne, Allah'ın (c.c.) birliğine davet etmek, inananlarla beraber Rabbimiz (c.c.)'in emrini bütün insanlığa ulaştırmak ve Allah'ın kitabını (Kur'an-ı Kerim) hakim kılmak gayesiyle tebliğ vazifesine devam etmektedir.
Muhammed Mehdi, 1976 yılında Sakarya (Kuzuluk)'da doğmuştur. 27-28 yaşlarına kadar, babasının kendine verdiği Osman Aydoğdu adıyla insanlar arasında yaşamıştır. 27-28 yaşlarında, 2004 yılının ramazan ayından itibaren, Rabbimiz (c.c.)'in vahyiyle; yaklaşık yedi ay içerisinde Muhammed Mehdi (a.s.) olduğunu bilmiştir. Allah'ın (c.c), insanlar arasından kendisini seçip Muhammed Mehdi adıyla, nebi vasfıyla vazifelendirmesinden yedi yıl sonra da Rabbimiz (c.c.)'in emriyle; Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde olduğu gibi birer birer, önce ailesinden ve yakınlarından başlayarak, Allah'ın(c.c.) emrini tüm insanlığa tebliğe devam etmektedir.
Şüphesiz her elçinin gelişi insanlık için hem bir müjde hem de büyük bir imtihandır. Rabbimiz (c.c.) ayeti celilesinde "Biz (ümmetlere) peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar ..." buyurmuştur. Her dönemde Rabbimiz (c.c.) tarafından insanlar arasından seçilen Elçilere az sayıda insan iman ederken, toplumların çoğunluğu ise Elçileri yalanlamışlardır.
Allah'ın (c.c.) nurunu ağızlarıyla söndürmek için birbirleriyle yarış eden, Allah'ın (c.c.) kullarını Allah'ın (c.c.) yolundan alıkoymak için her türlü yolu deneyen haddini bilmezlere Muhammed Mehdi (a.s.)'ın uyarısıdır.
okumak için tıklayınız
Muhammed Mehdi as'ı yalanlayan, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek / Allah'ın c.c davasını engellemek gayesiyle, türlü iftiralara, hakaretlere başvuran, bunun için video hazırlayan alim kılıklı şahsa ve avanelerine cevabımızdır.
okumak için tıklayınız

Osman Aydoğdu

Osman Aydoğdu Kuzuluk Akyazı Sakarya Mehdi Muhammed Mehdi Hz Mehdi "Mehdi alametleri" Mehdi geldi mi

Kuzuluk Mehdi

Osman Aydoğdu Mehdi Aleyhisselam Mehdi kimdir Mehdi nerede Mehdi ne zaman çıkacak

Hz Mehdi Ne Zaman gelecek

Hz Mehdi ne zaman gelecek, Hz Mehdi'yi nasıl tanıyacağız Hz İsa ne zaman gelecek