Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla
İmamı Rabbani'nin, kendi yaşadığı dönemde mehdilik iddiası ile ortaya çıkan bir şahıs için, "hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiğinden dolayı bahsettiğiniz şahıs Mehdi olamaz" dediğini haber verip, bugün de buna istinaden hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiği için "Mehdi (a.s.) bu yüzyılda gelmeyecek" iddiasında bulunan gruba Muhammed Mehdi (a.s.)'ın cevabı
"Allah (c.c.)'ın Halifesi Muhammed Mehdi'den İnsanlığa Çağrı" Tebliğimizden sonra Mehdi a.s.'ın bu yüzyılda gelmeyeceği sözünü yineleyen gruba cevabımızdır. İmamı Rabbani'nin, kendi yaşadığı dönemde mehdilik iddiası ile ortaya çıkan bir şahıs için, "hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiğinden dolayı bahsettiğiniz şahıs Hz Mehdi olamaz" dediğini haber veriyorsunuz. Bugün de buna istinaden hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiği için Hz Mehdi (a.s.)'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini iddia ediyorsunuz. Bunun da Peygamberimiz (sav) in "Allah (c.c) her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" hadisine dayandığını söylüyorsunuz.

Öncelikle İmamı Rabbani bir müceddiddir. Kendisi o dönemde yaşayan bir müceddid olduğu için hem Hz Mehdi (a.s.)'ın bir müceddid olduğunu zannettiğinden hem de Mehdi (a.s.)'ın yaşadığı dönemde bir başka müceddidin olmayacağını düşündüğünden dolayı Peygamberimiz (sav)'in "Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" hadisine dayanarak kendi döneminde ortaya çıkan şahsı yalanlamıştır. Birincisi; Mehdi (a.s.) bir müceddid değil Peygamberimiz (sav)'i tasdik eden bir nebidir. Rabbimiz (c.c) elçilerini dilediği zaman diliminde gönderir ancak Hz Mehdi (a.s.)'ın zuhuru güneş takvimine göre Peygamberimiz (sav)'le aynı döneme, yüzyıl başına tevafuk etmiştir. Peygamberimiz (sav) "Şüphesiz ki Allah bu ümmete her yüz yılbaşında bir müceddid gönderecektir" derken miladi ya da hicri demediği halde; hatta hicri takvim Peygamber Efendimiz(sav)'in vefatından sonra oluşturulduğu halde; ve Peygamberimiz(sav)'e miladi takvime göre yüzyıl başında peygamberlik verildiği halde; yine Mehdi (a.s.) Peygamberimiz (sav) gibi miladi takvime göre yüzyıl başında zuhur ettiği halde; ve Mehdi (a.s.) bir müceddid değil, Peygamberimiz (sav)'i tasdik eden bir nebi olduğu halde; Mehdi a.s.'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini söylemenin hiç bir dayanağı yoktur. Bununla beraber Peygamberimiz (sav), Mehdi (a.s.)'ın zuhuru için şu yüzyılda veya yüzyıl başında gibi bir zaman beyanında bulunmamıştır. Peygamberimiz(sav)'in, Mehdi (a.s.)'ın hangi zamanda zuhur edeceğine dair beyanı, "deccalin fitnesi zamanında", "kıyamete bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır yine de Mehdi'yi gönderir" gibi hadislerinde buyurduğu üzere, kıyametin kopmasının iyice yaklaştığı bir zamanda zuhur edeceği şeklinde olmuştur. Bugün ezelde takdir edilmiş olan vakit gelmiş, Muhammed Mehdi (a.s.)'ın zuhuruna dair bütün alâmetler ortaya çıkmıştır ve Allah(c.c)'ın Halifesi Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir. Allah (c.c)'ın emrini geri çevirecek yoktur. Allah(c.c)'ın emrine karşı gelmek yerine Allah(c.c)'a teslim olunuz. İnsan beşerdir, hata edebilir, noksanlıklardan münezzeh olan yalnızca Allah (c.c)'tır. Hatanızdan dönmenizi; nefsine, benliğine uyup helâka gidenlerden değil; hatasından dönüp Rabbine teslim olan ve böylece Rabbimiz(c.c)'in rızasına eren kullardan olmanızı tavsiye ederim. Allah (c.c)’ın selamı, Allah(c.c)'a teslim olanların üzerine olsun.
Ana Sayfayı okumak için tıklayınız
Peygamberimiz'in (s.a.v) zamanımıza ulaşan iki yüzün üzerinde hadis-i şerifle müjdelediği, hadislerinde "Adı adıma uygun, babasının adı babamın adına uygun","Ashabı Bedir ashabı kadardır" buyurarak kendisi ile kıyas ettiği Muhammed Mehdi (a.s.) kimdir, vasfı nedir?
okumak için tıklayınız

Osman Aydoğdu

Osman Aydoğdu Kuzuluk Akyazı Sakarya Mehdi Muhammed Mehdi Hz Mehdi "Mehdi alametleri" Mehdi geldi mi

Alimler Bu yüzyılda gelmeyecek diyor

Hz Mehdi ne zaman gelecek, Hz Mehdi hangi yüzyılda gelecek

Hz Mehdi Ne Zaman gelecek

Hz Mehdi ne zaman gelecek, Hz Mehdi'yi nasıl tanıyacağız Hz İsa ne zaman gelecek