Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla
Peygamberimiz'in (s.a.v) zamanımıza ulaşan iki yüzün üzerinde hadis-i şerifle müjdelediği, hadislerinde "Adı adıma uygun, babasının adı babamın adına uygun","Ashabı Bedir ashabı kadardır" buyurarak kendisi ile kıyas ettiği Muhammed Mehdi (a.s.) kimdir, vasfı nedir?

Peygamberimiz (s.a.v.)'in,"İsrailoğulları zamanında onları (amirlerin, valilerin ahaliyi idare ettiği gibi) peygamberler idare ederdi. Her ne zaman bir peygamber ölürse, onun yerine başkası geçerdi. Şüphesiz ki, benden sonra peygamber yoktur. Ancak halifeler bulunur (ümmeti bu devlet reisleri idare eder). Onlar müteaddit (birden fazla) de olabilir."(Buhari 9.Cilt 1409.hadis) buyurduğunu ve buna dayanarak Peygamberimiz (s.a.v.)'den sonra bir peygamberin olmadığını söyleyenlere Muhammed Mehdi (a.s.)'ın cevabıdır.

Peygamberimiz (s.a.v.); İsrailoğulları zamanında halkı peygamberlerin idare ettiğini, bir peygamber ölürse, onun yerine başka bir peygamberin geçip halkı idare ettiğini haber veriyor. Peygamberimiz (s.a.v.); kendisinden sonra ise, peygamberlerin değil, halifelerin insanların başında bulunacağını, halkı idare edeceğini ve bu halifelerin birden fazla olabileceğini haber veriyor. Buyurduğu üzere, Peygamberimiz (s.a.v.) in vefatından sonra insanların başına bir peygamber değil, ard arda halifeler geçmiş ve insanları onlar idare etmişlerdir. Peygamberimiz (s.a.v.) in "Benden sonra peygamber yoktur ancak halifeler bulunur" sözü, Peygamberimiz (s.a.v.) in vefatından sonra insanların başına bir peygamberin değil, ard arda halifelerin geçmesiyle aynı ile yaşanmıştır.

Peygamberimiz (s.a.v.); "Kıyamete yakın bir zamanda İsa a.s. da Mehdi a.s. da gelecektir" buyurmuştur. Şüphesiz İsa a.s. bir peygamberdir ve elbette peygamber olarak gelecektir, Mehdi a.s. da bir nebidir, O da bir nebi olarak gelecektir.İslam son dindir, Kur'anı Kerim son kitaptır, Peygamberimiz (s.a.v.) kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. İsa a.s. da Mehdi a.s. da islam üzere Kur'an üzere Peygamberimiz (s.a.v.) i tasdik eden nebiler olarak gelmişlerdir.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in "O, Allah(c.c.)'ın halifesidir", "İlmi ona Allah(c.c.) verecek.", "Başının üstünde bir melek olacak", "Allah(c.c.) onu bir gecede ıslah eder","Mehdi masumdur, Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum", "Nübüvvet mührü olacak","O (Mehdi), İsa a.s.'a imam olacak" gibi bir çok hadisle nebi vasfına işaret etmesi, "Ben islamın başıyım Mehdi de sonu olacak" gibi hadislerle kendisi ile kıyas etmesi,"Ashabı bedir ashabı kadardır" buyurarak ashabını ashabı ile kıyas etmesi, Mehdi a.s.'ın nebi olduğununun açık ispatlarındandır.

Her peygamber gibi melek aracılığı ile ilmi Allah (c.c.) tan alan, her peygamber gibi Allah (c.c.)'ın ıslah/terbiye ettiği, her peygamber gibi masum olan, her peygamber gibi adı peygamberlerin suhufunda geçen, yine her peygamber gibi nübüvvet mührü olan ve İsa a.s.'a da imam olacak olan Mehdi a.s.'ın bir nebi olmadığını söylemek, bir insanı bütün vasıflarıyla/ özellikleriyle anlatıp sonra da; "Hayır, O bir insan değildir" demekten farksızdır.

Peygamberimiz (s.a.v.) in; peygamberlik vasıfları ile haber verdiği, "İsa a.s.'a imam olacak" buyurduğu, "ben islamın başıyım Mehdi de sonu olacak" buyurarak kendisi ile kıyas ettiği ve "Kim Mehdi'yi inkar ederse kafir olur","Karda sürünerek bile olsa biat edin" buyurduğu Mehdi a.s. şüphesiz bir nebidir ve nebi olarak gelmiştir. Şüphesiz bir peygamber olan İsa a.s. da bir peygamber olarak, şüphesiz bir nebi olan Mehdi a.s. da bir nebi olarak islam üzere Kur'an üzere Peygamberimiz (s.a.v.) i tasdik eden nebiler olarak gelmişlerdir. Şahit olarak ALLAH (c.c.) yeter.

Ana Sayfayı okumak için tıklayınız
İmamı Rabbani'nin, kendi yaşadığı dönemde mehdilik iddiası ile ortaya çıkan bir şahıs için, "hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiğinden dolayı bahsettiğiniz şahıs Mehdi olamaz" dediğini haber verip, bugün de buna istinaden hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiği için "Mehdi (a.s.) bu yüzyılda gelmeyecek" iddiasında bulunan gruba Muhammed Mehdi (a.s.)'ın cevabı.
okumak için tıklayınız

Osman Aydoğdu

Osman Aydoğdu Kuzuluk Akyazı Sakarya Mehdi Muhammed Mehdi Hz Mehdi "Mehdi alametleri" Mehdi geldi mi

Hz Mehdi geldi mi?

Hz Mehdi nim geldiğini nasıl anlayacağız

Hz Mehdi nereden çıkacak

Hz Mehdi nebi mi sorusunun cevabı evet nebidir, evliya müceddid müçtehit olsa idi Hz Ebbekir den üstün olmazdı

Hz Mehdi peygamber mi

Ashabı bedir ashabı kadar olacak/p>

Hz İsa Peygamber olarak mı gelecek

İsa a.s. Peygamberdir ve Peygamber olarak gelecek, peygamber olarak gelmiştir.

Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa son peygamber değil mi?

Kitapla ve yeni dinle gönderilen son resul peygamber Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa dır

Ahzab 40.ayet Muhammed Allah'ın resulu ve nebilerin sonuncusudur

Hz Muhammed Mehdi Peygamberimizi tasdik eden nebidir