Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla
Mehdi as’ın "ben Mehdiyim" demeyeceğini alimlerin o’nu çıkaracağını söyleyenlere Muhammed Mehdi (a.s.)'ın cevabıdır.
Adem a.s.'dan günümüze Rabbimizin vazifelendirdiği her elçi "ben Allah'ın c.c. elçisiyim" diyerek, önce gizliden sonra açıktan tebliğe başlamış, Allah'ın c.c. emrini insanlığa ulaştırmak için mücadele etmiştir. Muhammed Mehdi (as) da, Rabbimiz (c.c.)’in kendisini insanlar arasından seçip Muhammed Mehdi adıyla, nebi vasfıyla vazifelendirmesi ile Muhammed Mehdi a.s. olduğunu bilmiştir. Akabinde 7 yıl gizli kaldıktan sonra, Rabbimizin emri üzere, Hızır (as) ve İsa (as)’ın da vesilesi ile tebliğe başlamıştır. “Alimler onu çıkaracak” sözünün sırrı, Rabbimiz'in (c.c.) bildirmesiyle Mehdi (a.s.)'ı bilen Hızır (a.s.) ve İsa (a.s.)'ın, Mehdi (a.s.)'ın çıkışına vesile olmalarıdır. Muhammed Mehdi (a.s.), 2011 yılından itibaren 1 yıl gizli tebliğden sonra açıktan tebliğine devam etmektedir.
Herhangi bir Peygamber’i veya Mehdi (as)’ı kendisi ortaya çıkmadıkça, "ben Allah’ın c.c. elçisiyim" demedikçe, diğer insanların ya da zahir alimlerin bilmesi mümkün değildir. Kısaca “alimler/bilenler onu çıkaracak” sözüyle işaret edilenler zahir alimleri değil, Rabbimiz'in (c.c.) elçileri olan, Mehdi (a.s.)’ı bilen, İsa (as) ve Hızır (as)’dır. Mehdi (as)’ın tebliğe başlamasından sonra toplum içerisinde tanınmasına vesile olan da yine zahir alimleri değil, Mehdi a.s.'ın zuhurunu insanlara anlatan , O'nu bilen, O'na iman eden inananlardır.
Hiçbir elçi açıktan "ben Allah'ın c.c. elçisiyim demedikçe tanınamaz. Allah'ın c.c. elçisi olduğunu izhar edip tebliğ yapmadıkça vazifesini yapmış olmaz. Allah'ın c.c. halifesi olan, Peygamberimizi s.a.v. tasdik eden bir nebi olan Muhammed Mehdi a.s.'da kendini izhar edip "ben Allah'ın c.c. elçisiyim" diyerek açıktan tebliğ vazifesini yapmadıkça, vazifesini ifa etmiş olamaz.
Peygamberimizin s.a.v. "karda sürünerek bile olsa biat edin, kim mehdiyi inkar ederse kafir olur" buyurduğu Muhammed Mehdi a.s. kendini açık etmedikçe insanların kendisine biat etmesi nasıl mümkün olabilir? Peygamberimizin s.a.v. buyurduğu bu hadisi şerifte Mehdi a.s.'ın zahiren (açıktan) ortaya çıkıp tebliğ vazifesini yapacağının ispatıdır.
Nasıl Peygamberimiz s.a.v. "ben Allah'ın c.c. resulüyüm" diyerek ortaya çıkmış ve inananlar ona biat etmişse elbette Muhammed Mehdi a.s.'da ortaya çıkıp tebliğ vazifesini yapacak ve iman nuruyla onu tanıyanlar ona inanacak ve biat edeceklerdir.
Rabbimiz c.c. ayeti celilesinde, "Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni (tamamen) tebliğ et (bildir). Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, inkârcılar toplumunu doğru yola iletmez. (Maide 67)" buyuruyor.
Rabbimiz'in (c.c.) gönderdiği bütün elçiler nasıl "ben Allah'ın c.c. elçisiyim" diyerek açıktan tebliğ vazifesini yapıp insanları imana davet etmişlerse, yine kitap verilen resul peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz nasıl açıktan tebliğ vazifesini yapmış insanları imana davet etmişse, bugünde Allah'ın c.c. insanlar arasından seçip, Muhammed Mehdi adıyla, nebi vasfıyla vazifelendirdiği, Peygamberimizi s.a.v. tasdik eden bir nebi olan Muhammed Mehdi a.s. da "ben Allah'ın c.c. nebisiyim" diyerek açıktan tebliğ vazifesini yapmakta ve insanları imana davet etmektedir.
Şahit olarak Allah c.c. yeter.
Ana Sayfayı okumak için tıklayınız
Peygamberimiz'in (s.a.v) zamanımıza ulaşan iki yüzün üzerinde hadis-i şerifle müjdelediği, hadislerinde "Adı adıma uygun, babasının adı babamın adına uygun","Ashabı Bedir ashabı kadardır" buyurarak kendisi ile kıyas ettiği Muhammed Mehdi (a.s.) kimdir, vasfı nedir?
okumak için tıklayınız

Osman Aydoğdu

Osman Aydoğdu Kuzuluk Akyazı Sakarya Mehdi Muhammed Mehdi Hz Mehdi "Mehdi alametleri" Mehdi geldi mi

Alimler Bu yüzyılda gelmeyecek diyor

Hz Mehdi ne zaman gelecek, Hz Mehdi hangi yüzyılda gelecek

Hz Mehdi Ne Zaman gelecek

Hz Mehdi ne zaman gelecek, Hz Mehdi'yi nasıl tanıyacağız Hz İsa ne zaman gelecek