Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla
Ey İnsanlar; Allah (c.c.)'ın Halifesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdesi, Hz. Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir, vazifesine başlamıştır.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadislerinde çıkış alametleri ile zuhurunu haber verdiği, "O, Allah'ın Halifesidir", "Kıyamete bir gün bile kalsa, Allah (c.c) o günü uzatır yine de Mehdi'yi gönderir" buyurduğu, "Karda sürünerek bile olsa biat edin" buyurduğu; Allah'ın Halifesi Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir.
Şüphesiz Mehdi (a.s.)'ın zuhuru insanlık için büyük bir müjdedir. Bütün elçiler, Rabbimiz'e (c.c.) giden yolda bir kapı, bir kılavuz hükmündedir. Her dönemde, Elçiye inananlar o kapıdan girip Rabbimiz'in (c.c.) sonsuz rahmetine adım atmışlar, Rabbimiz'i (c.c.) bilen, Rabbimiz'i (c.c.) hisseden kullar olarak istikametle yaşamışlardır. Elçiyi inkar edenler ise o manevi kapıdan girememişler ve Rabbimiz'in (c.c.) rahmetinden mahrum kalmışlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Mehdi(a.s.)'ın zuhuruyla Rabbimiz'e (c.c.) giden yolda bir kapı, bir kılavuz, insanlığın önüne konmuştur. Bugün de insanlık için Rabbimiz'in insanlar arasından seçtiği o manevi kapı, Allah'ın (c.c.) Halifesi Muhammed Mehdi (a.s.)'dır. Bugün de, yalnızca Muhammed Mehdi (a.s.)'a inananlar o kapıdan geçecek, Rabbimiz'in (c.c.) sonsuz rahmetine adım atacaklar, Rabbimiz'i (c.c.) bilen, Rabbimiz'i (c.c.) hisseden kullar olarak sırati müstakim üzere (istikametle) yaşayacaklardır. İnkar edenler ise bu manevi kapıdan giremeyecekler ve Rabbimiz'in (c.c.) rahmetinden mahrum kalacaklardır.

Peygamberimiz(s.a.v.)'e inananlar sahabeler o gün nasıl asr-ı saadeti yaşamışlarsa, bugün de Mehdi (a.s.)'a inananlar asr-ı saadeti yaşayacaklardır. O gün asr-ı saadet üzere yaşayan sahabeler, Allah'ın(c.c.) Davası için canını ortaya koyup zahiriyle (görünen) türlü sıkıntılar/imtihanlar içerisinde yaşarken; gönüllerinde ise, Rabbini bilmenin, Rabbini hissetmenin ve Rabbine dayanmanın verdiği huzur ve güven içerisinde asr-ı saadeti yaşadıkları gibi bugün de Mehdi (a.s.)'a inananlar Rabbimiz'in (c.c.) Davası için canını ortaya koyup zahiriyle türlü sıkıntılar/imtihanlar içerisinde yaşarken; gönüllerinde ise, Rabbini bilmenin, Rabbini hissetmenin ve Rabbine dayanmanın verdiği huzur ve güven içerisinde asr-ı saadeti yaşamaktadırlar. Muhammed Mehdi (a.s.)'ın Allah'ın (c.c.) Elçisi olduğuna iman edecek olan her mü'min de Rabbini bilen, Rabbini hisseden bir kul olarak asr-ı saadeti yaşayan zamanın sahabelerinden olacaktır.

Ana Sayfayı okumak için tıklayınız
Peygamberimiz'in (s.a.v) zamanımıza ulaşan iki yüzün üzerinde hadis-i şerifle müjdelediği, hadislerinde "Adı adıma uygun, babasının adı babamın adına uygun","Ashabı Bedir ashabı kadardır" buyurarak kendisi ile kıyas ettiği Muhammed Mehdi (a.s.) kimdir, vasfı nedir?
okumak için tıklayınız

Osman Aydoğdu

Osman Aydoğdu Kuzuluk Akyazı Sakarya Mehdi Muhammed Mehdi Hz Mehdi "Mehdi alametleri" Mehdi geldi mi

Hz Mehdi geldi mi?

Hz Mehdi nim geldiğini nasıl anlayacağız

Hz Mehdi nereden çıkacak

Hz Mehdi İstanbul'dan çıkacak, bedüizzaman da böyle yorumlamış

Hz Mehdi'ye kimler inanacak

Ashabı bedir ashabı kadar olacak/p>

Kıyamet alametlerinin bir bir yaşandığı günümüzde, "hz mehdi geldi mi?" diye soran ve Hz.Mehdi'nin gelişini bekleyen mü'minler; Allah (c.c.)'ın Halifesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdesi, Hz. Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir, vazifesine başlamıştır.

Hz Mehdi istanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan onun askerleri ne güzel askerlerdir Fatih Sultan Mehmet zahiren bu hadisin karşılığıdır Muhammed Mehdi a.s. ise manen fethin kumandanıdır

Konstantiniye